Tjänster

Individuell behandling/psykoterapi

Jag erbjuder Individuell behandling/psykoterapi för ett flertal problemområden såsom nedstämdhet, depression, ångesttillstånd, trauma, stress och utmattning, sömnproblem, relationsproblem och kris.

Jag erbjuder också:

Samtalsstöd till föräldrar

Handledning till pedagoger i förskola och skola

Handledning till olika arbetsgrupper

Handledning till Familjehem

Kurser eller individuell stöd med Mindfulness

Psykologbedömningar Utvecklingsbedömningar Föreläsning/Utbildning

Personal- och organisationsutveckling

Finns det behov av personal- och organisationsutveckling på er arbetsplats kan jag även hjälpa er med det.

Jag erbjuder:

Grupputveckling

Kris- och konflikthantering

Handledning och coachning för chefer eller personal

Stresshantering – individuellt eller i grupp

Du är varmt välkommen till min psykologmottagning

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå