Om Lösningsfokuserat

Metoden är uppfunnen (beskriven) av Steve de Shazer, Insoo Kim Berg och deras medarbetare från Brief Family Therapy Center, Milwaukee, USA.

Som lösningsfokuserade behandlare arbetar jag för att tillsammans med klienten bygga/konstruera lösningar.

Det viktigaste är att tillsammans med klienten/patienten beskriva/upptäcka/skapa hur den vill ha det i framtiden när det problem som fört den till samtal är löst, att tala tillsammans om de olika saker personen gör som redan fungerar och personens sätt att göra detta.
Vidare att mäta de framsteg som patienten/klienten gör i den riktning som är viktig för den.

Hur går det till

Detta görs genom att behandlaren fokuserar på patientens/klientens eget unika sätt att göra saker och ting på. Samarbetet förstärks vidare av intresse för vad klienten tycker är viktigt och intresse för de saker som klienten tycker fungerar – snarare än för vad som inte gör det. Därmed belyses automatiskt klientens/patientens resurser och styrkor.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå