Länkar

Vad är en psykolog

Psykologer arbetar utifrån kunskap om människans psykologiska utveckling, för att främja utveckling och psykisk hälsa eller undanröja hinder för utveckling och hälsa.

Psykologer har en vetenskapligt grundad kunskap för att utreda, undersöka eller åtgärda och behandla individer och grupper av individer. Psykologer har också kunskap i att undervisa, handleda eller ge konsultation i psykologiska frågor till andra yrkesgrupper. I psykologens kompetens ingår kunskap om metodutveckling, forsknings- och utvecklingsarbete.

Den svenska psykologutbildningen omfattar 300 högskolepoäng, 5 år, och leder fram till psykologexamen. Därefter följer 12 månaders praktisk tjänstgöring ( PTP) i psykologarbete under handledning.
Efter 6 års godkända studier och praktik utfärdas en legitimation av Socialstyrelsen. Legitimationen garanterar innehavarens kunskapsnivå och kvalifikationer.

En psykolog förväntas arbeta i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Om psykologen brister i sin yrkesutövning kan han eller hon åläggas disciplinpåföljd av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN).

Källa: Psykologförbundet

Håll koll på titlarna

Sveriges psykologförbund

Sveriges psykologföretagare

Integrativ och Känslofokuserade Psykoterapi

International Experiential Dynamic Therapy Association

Affektfobi terapi

AEDP – Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy

ISTDP

Svenska föreningen för relationell psykoterapi

Lösningsfokuserat

SIKT

Danderydsteamet

FKC – Stockholm

Center för lösningsfokuserad utveckling

Göteborgs institut för lösningsfokus

Lösningsinriktad pedagogik

Ben Furman

BFTC – Brief family therapy center.

SFBTA

ISTC – Scott D Miller

Marte Meo

Svenska Marte Meo-föreningen

Anknytning i teori och praktik. Pia Risholm Mothander Nordisk Kongress Billingehus 2010

Marte Meo och samordningssamtal om att hjälpa barn som bråkar i skolan. Ulf

www.palmblad-utveckling.se

www.martemeo.com Maria Aarts hemsida.

Funktionsnedsättning och annan information

Autism och Aspergerförbundet

Riksföreningen Attention

Nationella hjälplinjen

Mindfulness

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå