Välkommen till
min psykologmottagning Örebro

Om mig

Jag är Legitimerad psykolog, Legitimerad Psykoterapeut, Marte Meo terapeut, Mindfulness coach. Jag arbetar utifrån Integrativ psykoterapi med metoder som baseras på vetenskaplig och evidensbaserad grund.

Under mina 30 år av arbete som psykolog har jag fått erfarenhet gällande psykologiskt inriktad arbete inom olika områden såsom barnhälsovård/BVC, förskola, skola, barn och ungdoms habilitering, företagshälsovård.

Jag har erfarenhet av

Vad kan du få hjälp med

Hos mig kan du få hjälp om du har funderingar eller bekymmer som handlar om dig själv, din relation med dina närmaste, dina barn eller kollegor på jobbet. Du har kanske hamnat i en livskris eller har existentiella funderingar.

Hur går det till

Vi träffas först för orienterande samtal och kommer överens om målsättning, arbetssätt och om hur ofta vi ska träffas. Arbetssätt anpassas till din målsättning och det som passar för dina problem samt ditt sätt att fungera. Ett samtal kan vara mellan 45 min och en timme. Hur länge vi träffas beror på dina problem och din målsättning.

Målet med våra samtal

Målet med det gemensamma arbetet är att uppnå en förändring som skapar
förutsättningar för ett liv som du känner dig tillfreds med.

Jag arbetar med fokus på att uppnå långvariga och djupa förändringar genom
fokus på ökad medvetenhet om dina behov, dina känslor och ditt sätt att fungera.
Mitt arbetssätt utgår från den nyaste forskning om förändring, hjärna och nervsystem.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå